ایستگاه لرزه قسطل معاف در لاذقیه راه اندازی شد

لاذقیه – سانا

ایستگاه لرزه نگاری قسطل معاف از توابع  لاذقیه  نصب و راه اندازی شد.

وزارت نفت و منابع معدنی  اعلام کرد که  ایستگاه قسطل معاف در لاذقیه توسط تیم فنی مرکز ملی زلزله پس از برقراری  برق  به موضع ایستگاه توسط بخش اورژانس زغرین ،  آماده سازی شد  .