توقف فعالیت ایستگاه پمپاژ آب علوک درپی تجاوزات شبه نظامیان /قسد/ و نیروهای اشغالگر ترکیه در حومه حسکه

حسكه – سانا

فعالیت ایستگاه پمپاژ آب علوک درپی قطع برق این ایستگاه توسط شبه نظامیان /قسد/ وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکا و تجاوزات نیروهای اشغالگر ترکیه متوقف شد.

مهندس محمود العلکه مدیر مؤسسه آب رسانی به خبرنگار/سانا/ گفت: شبه نظامیان “قسد” دیشب  برق ایستگاه پمپاژ آب علوک را طع کردند که به توقف کامل این ایستگاه منجر شد.

وی ادامه داد: ایستگاه پمپاژ آّب علوک طی روزهای گذشته به دلیل تجاوزات نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدورانشان به خطوط انتقال برق و سرقت برق اختصاص شده به آن با پایین ترین ظرفیت فعال بود.

مدیر مؤسسه آب رسانی خاطر نشان کرد: در رسایه قطع آب بیش از یک میلیون نفر در حسکه و حومه غربی آن، تلاش های مؤسسات ذیصلاح با همکاری شماری از سازمان های بشردوستانه برای تامین آب شرب اهالی از طریق پر کردن مخازن آب در خیابان ها و پارک های عمومی همچنان ادامه دارد.