انجام عملیات تعمیر و بازسازی تعدادی از جاده های شهر لاذقیه