راه‌ اندازی اولین قطار گردشگری از منطقه القدم به شهر نمایشگاه ها دمشق