شهادت یک شهروند و زخمی شدن 3 دیگردر حمله خمپاره ای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریستی آنها به بزرگراه اِم فور شمال رقه  

رقه – سانا 

بر اساس حملات خمپاره نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریستی آنها به بزرگراه اِم فور شمال رقه   یک شهروند شهید و سه تن دیگر زخمی شدند

منابع محلی به خبرنگار سانا گفت که اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریستی بزرگراه اِم فور شمال رقه را هدف خمپاره قرار دادند.

این منابع محلی افزودند  در این حمله یک شهروند شهید و سه تن دیگر زخمی شدند.

..