از سرگیری کار ساخت سد شیخ حسن در حومه لاذقیه که 300 هزار نفر و 300 هکتار را آبیاری می کند