امروز در تاریخ …3 ژوئیه 1928 – اولین پخش تلویزیونی رنگی در لندن

دمشق – سانا

1890 / پیوستن ایالت آیداهو به ایالات متحده آمریکا.

1778 /پروس جنگ علیه اتریش را اعلام کرد.

 1886/ كارل بنز با اولین اتومبيل مجهز به موتور بخار در جهان اقدام به رانندگی كرد

 1928 / اولین پخش تلویزیونی رنگی در لندن

1924/سیلاپان راما ناتان ، رئیس جمهور سنگاپور ، متولد شد .

1940 / جرزی بک ، نخست وزیر لهستان و رئیس پارلمان اروپا، متولد شد 

2006/ اسماعیل شاموت ، هنرمند پلاستیک فلسطینی ، از دنیا رفت

2008/ عبدالوهاب المسیری ، متفکر و نویسنده مصری، از دنیا رفت