گروسپیچ: اگرچه سوریه با تهاجم خارجی و تروریسم بین‌المللی مواجه است اما غرب به اعمال اقدامات اجباری غیرانسانی علیه ملت آن متوسل می شود

براگ – سانا

استانیسلاو گروسپیچ رئیس کمیته پارلمانی دوستی چک و سوریه و رئیس حزب کمونیست موراوی چک تاکید کرد که علیرغم اینکه سوریه در معرض تهاجم خارجی و تروریسم بین‌المللی قرار گرفته‌ است، غرب هنوز به اعمال اقدامات یک جانبه و غیر انسانی علیه ملت آن متوسل می شود.

استانیسلاو گروسپیچ در یک فیلم که امروز توسط وبسایت حزب کمونیست موراوی چک پخش شد، ضمن اشاره به اثرات این اقدامات یک جانبه بر تامین داروها و کمک‌های بشر ‌دوستانه که مردم سوریه به آن نیاز دارند گفت: اگر ما به دنبال کمک به سوریه و کلت آن هستیم باید داروها و کمک‌های بشردوستانه را ارسال کنیم و این موضوع باید در مورد توجه وزارت امور خارجه چک قرار بگیرد.