خروج كاروان كاميون ها و خودروهای زرهی نیروهای اشغالگر آمریکا از پایگاه فرودگاه خراب الجیر در حومه حسکه به سمت عراق

حسكه – سانا

نیروهای اشغالگر آمریکا یگ کاروان خودروهای زرهی و کامیون ها را از پایگاه های خود در منطقه الجزیره سوریه از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید به اراضی عراق اخراج کرد.

منابع محلی در روستای السویدیه به خبرنگار/سانا/ اعلام کردند: کاروانی شامل 36 کامیون و شماری از خودروهای زرهی متعلق به نیروهای اشغالگر آمریکا از فروگاه نظامی خراب الجیر خارج و از طریق گذرگاه غیر قانونی الولید راهی شمال عراق شد.