وزارت امور خارجه: سوریه اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا را رد و تاکید می کند که جولان عربی سوری بوده و باقی خواهد ماند

دمشق – سانا

سوریه بر مخالفت قاطع خود با اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا درباره جولان اشغالی سوریه تاکید و اعلام کرد: این اظهارت در راستای حمایت های مداوم آمریکا از رژیم اشغالگر اسرائیلی و تجاوزات مداوم آن صورت می گیرد.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران به سانا گفت: جمهوری عربی سوریه اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا درباره جولان اشغالی سوریه را رد می کند.

این منبع ادامه داد: جولان عربی سوریه بوده و باقی خواهد ماند و این اظهارات در راستای حمایت های مداوم آمریکا از رژیم اشغالگر اسرائیلی و تجاوزات مداوم آن صورت می گیرد.

این منبع توضیح داد: سوریه تاکید می کند که جولان عربی سوری بوده و باقی خواهد ماند، مشروعیت بین المللی تصمیم باطل رژیم اسرائیلی برای الحاق جولان را رد کرد.

منبع گفت: تصمیم دولت سابق آمریکا برای به رسمیت شناختن الحاق جولان نشانگر نقض آشکار مشروعیت و قطعنامه های بین المللی توسط آمریکا است، این تصمیم تاکید تاکید می کند که آمریکا به یک کشور سرکش و خارج از قانون بین المللی تبدیل شد.

این منبع افزود: برای جهان روشن شده است که رژیم غاصب اسرائیلی و سیاست های توسعه طلبی و تجاوز این رژیم عامل اصلی بروز تنش ها و عدم ثبات در منطقه است و این رژیم تهدیدی برای امنیت منطقه ای و بین المللی به شمار می رود.

این منبع گفت: مقاومت این تجاوز و مبارزه سوریه برای بازپس گیری اراضی اشغالی خود در جولان با همه وسایل ممکن حق مشروع است که توسط منشورات و قوانین بین المللی تضمین شد.

غیاث