رئیس جمهور بشار اسد در دستوری به دانشجویان مقطع دیپلم شرکت کننده در المپیاد های بین المللی که به دلیل المپیاد نتوانستند در امتحانات حضور داشتند باشند اجازه داد تا در دوره دوم امتحانات شرکت کنند

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور شماره /153/ سال /2021/ را صادر کرد.

براساس این دستور، دانشجویان مقطع دیپلم شرکت کننده در المپیاد های بین المللی که به دلیل المپیاد نتوانستند در امتحانات حضور داشتند باشند حق شرکت در دوره دوم امتحانات را دارند.

غیاث