جشن اهالی لاذقیه به مناسبت پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری

جشن اهالی لاذقیه به مناسبت پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری