زخمی شدن دو فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر و بازداشت 18 نفر دیگر در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

یک فلسطینی امروز به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی در شهر طوباس در کرانه باختری زخمی شد.

خبرگزاری/وفا/ اعلام کرد که نیروهای اشغالگر ضمن یورش به روستای تیاسیر در شرق شهر به سمت فلسطینیان تیراندازی کردند که به زخمی شدن یکی از آنان منجر شد.

بامداد امروز نیز یک فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر در شهرک یعبد جنوب غرب جنین در کرانه باختری زخمی شد.

خبرگزاری /وفا/ گفت: نیروهای اشغالگر ضمن یورش به شهرک به سمت فلسطینیان تیراندازی کردند که به زخمی شدن یک جوان منجر شد.

یک زن فلسطینی دیشب نیز به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جنین زخمی شدند.

نيروهای اشغالگر امروز هم 18 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری را بازداشت کردند.