تصویب یک قانون برای معافیت متقابل از برخی ویزاها با عُمان

دمشق – سانا

مجلس خلق کشورمان امروز با تشکیل نشستی به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس یک پیشنویس قانون درباره تصویب توافق اعفای از ویزا برای حاملان گذرنامه های دیپلماتیک، ویژه و خدمت با سلطان ‌نشین عُمان را به تصویب رساند تا این پیشنویش به یک قانون تبدیل شود.

وزیر امور خارجه دکتر فیصل المقداد با حضور در این نشست بر اهمیت دیپلماسی پارلمانی که مجلس خلق آن را انجام می دهد تاکید کرد چون دیپلماسی پارلمانی به وزارت امور خارجه در انجام وظایفش در رابطه با سیاست خارجی کمک می کند به ویژه در افشای ماهیت جنگ تروریستی تجاوزکارانه که علیه سوریه به راه انداخته شد.

دکتر فیصل المقداد توضیح داد: پیشنویس قانون یادشده در راستای تلاش های انجام شده برای تقویت نقش تاثیرگذار سوریه در صحنه عربی و بین المللی علیرغم اقدامات اقتصادی یک جانبه اعمال شده توسط قدرت های غربی علیه سوریه صورت گرفت.

این نشست که با حضور مهندس ملول الحسين وزیر امور مجلس خلق برگزار شده به ساعت 11  ظهر فردا موکول شد.