ادامه جشن ها به مناسبت پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری

ادامه جشن ها به مناسبت پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری

لاذقيه-دانشگاه تشرين

حمص- میدان الساعة الجديده

حمص-دانشگاه البعث