رئیس جمهور بشار اسد به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیام های تبریک از رؤسای لبنان و جمهوری دمکراتیک کره و آبخاز دریافت کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیام های تبریک از عماد میشل عون رئیس جمهور لبنان و کیم جونگ اون رئیس جمهوری دمکراتیک کره و اصلان بژانیا رئیس جمهور آبخاز دریافت کرد.

میشل عون رئیس جمهوری لبنان با ارسال تلگرافی پیروزی رئیس جمهور بشار اسد در انتخابات ریاست‌جمهوری را به ایشان تبریک گفت.

میشل عون در این پیام اظهار داشت: صمیمانه تبریکات به مناسبت انتخاب مجدد شما به عنوان رئیس کشور برادر جمهوری عربی سوریه عرض می نمایم.امیدوارم تلاش‌ها برای تثبیت ثبات در کشورتان ادامه یابد و روند بازگشت آوارگان به کشورشان جهت مشارکت در مسیر شکوفایی وطن خود تحکیم و تقویت شود.

میشل عون ادامه داد: فرصت را مغتنم شمرده، بر روابط تاریخی بین دو کشورمان و امید من برای توسعه روابط دو جانبه در همه زمینه ها در جهت منفعت دو ملت ما تاکید می کنم.

رئیس جمهور بشار اسد همچنین پیام تاگرافی از کیم جونگ اون رئیس جمهوری دمکراتیک کره دریافت کرد.

رئیس جمهوری دمکراتیک کره در این پیام انتخاب رئیس جمهور بشار اسد را تبریک گفت.

رئیس جمهور کیم جونگ اون گفت: دولت و ملت سوریه از طریق برگزاری انتخابات عزم و اراده محکم خود را برای دفاع از حاکمیت ملی و امنیت کشور و شکست دادن توطئه های تهاجمی و تهدیدات و موانع ایجاد شده توسط نیروهای خصمانه ای و امپریالیستی نشان دادند.

رئیس جمهور بشار اسد همچنین پیام تاگرافی از کیم جونگ اون رئیس جمهوری دمکراتیک کره دریافت کرد.

رئیس جمهوری دمکراتیک کره در این پیام انتخاب رئیس جمهور بشار اسد را تبریک گفت.

رئیس جمهور کیم جونگ اون ادامه داد: در این مناسبت اطمینان دارم که روابط دوستی و همکاری های تاریخی بین جمهوری دمکراتیک کره و سوریه شاهد تحکیم و توسعه بیشتری خواهد بود و برای شما در انجام مسؤولیت های تان جهت ساخت کشور پررونق و شکوفا سوریه موفقیت بیشتری آرزومندم.

رئیس جمهور بشار اسد همچنین پیام تلگرافی از رئیس جمهور آبخاز دریافت کرد.

در این پیام آمده است: پیروزی تان در انتخابات ریاست جمهوری عربی سوریه تبریک می گویم، نتایج انتخابات نشان دهنده حمایت بزرگ ملت سوریه از سیاست های شما برای حمایت از حاکمیت ملی و وحدت اراضی کشور است.

رئیس جمهور آبخاز گفت: شجاعت شما و اقدامات فداکارانه ملت سوریه که به رهبری شما توانستند وطن خود را از تروریست های بین المللی نجات دهند قابل ستودنی است.

رئیس جمهور آبخاز ادامه داد: دیدار ما در جریان سفر رسمی من به جمهوری عربی سوریه در یاد من است و از شما و رهبری و ملت سوریه به خاطر مهمان نوازی تشکر می کنم..بی شک این سفر تاثیر مثبتی بر توسعه روابط در راستای منفعت متقابل آبخاز و سوریه و ملت های دو کشورمان را به همراه خواهد داشت.

رئیس جمهور آبخاز اصلان بژانیا در پایان این پیام برای رئیس جمهور بشار اسد سلامت و موفقیت وبرای ملت سوریه صلح و رفاه آرزو کرد.

غیاث