جشن و شادی شهروندان در حمص در پی اعلام پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری

جشن و شادی شهروندان در حمص در پی اعلام پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری