نمايشگاه ها وصنایع دستی ونمایش هنری ومد لباس درفعالیت های جشنواره فرهنگ عامه در طرطوس

طرطوس- سانا

فعالیت های جشنواره فرهنگ عامه در استان طرطوس با مشارکت 18 هنرمند و عکاس از این استان را آغاز شدند و نمایشگاه هنری ونمایش های شعر سنتی وموسیقی و و سمینارهای تخصصی درباره برخی از انواع میراث سوریه شامل بودند.

ودر جریان گشایش جشنواره در مرکز فرهنگی طرطوس, معاون وزیر فرهنگ توفیق امام تاکید کرد که فرهنگ عامه ثروت بشردوستانۀ بزرگ است واهمیت زیاد دارد زیرا این فرهنگ ویژگی های هویت ملی وقومی در طول قرون را نشان می دهد وهمچنین به عنوان یک نقش اصلی در ثبت مراحل تاریخی مهم از طریق اشعار مردم و ترانه های فولکلوری را انجام می دهد.

و در سالن قدیمی طرطوس؛ نمایشگاه تصاویر نوری از میراث منطقه ساحل سوریه با مشارکت عکاسان هنرمندان “علی نفنوف” و”عبد الحمید هلال” ولؤی غصن” افتتاح شد.

همچنین مدیریت فرهنگ عامه با همکاری با مدیریت فرهنگ طرطوس یک سمینار درباره ترانه های سنتی از بژوهشگر نزیه عبد الحمید در مرکز فرهنگی عربی در شهر طرطوس را برگزار کرد.

نیرمین خلیل، هانی طعمه

شاهد أيضاً

افتتاح دو پروژه گردشگری جدید در طرطوس

طرطوس – سانا مهندس محمد رامی مارتینی، وزیر گردشگری، امروز پروژه های «الکرناک سایت الف» …