تظاهرات در استانبول خواستار توقف حمایت رژیم اردوغان از تروریست ها در سوریه

 انقره- سانا
صدها از سریانی ها, اشوری ها وکلدانی ها در تظاهرات دیروز در استانبول  حکومت حزب عدالت وتوسعه ترکیه به متوقف کردن پشتیبانی تروریست ها در سوریه را دعوت کردند.
تظاهرکنندگان جنایات تروریستی که افراد گروه تروربستی “داعش”  در حق مردم منطقه به خصوص در سوریه وعراق مرتکب شدند,محکوم کردند.
تظاهر کنندگان همبستگی خود را با شهروندان سریانی, اشوری وکلدانی در سوریه وعراق ابراز کردند و از جامعه بین المللی همبستگی کامل با آنان را درخواست کردند و بر اهمیت همکاری بین همه کشورها برای مبارزه با این گروه های افراطی که در سوریه وعراق وجود دارند, تاکید کردند.
نیرمین خلیل، هانی طعمه

شاهد أيضاً

تظاهرات ده ها نفر در دمشق در اعتراض به تصمیم انتقال سفارت واشنگتن به قدس اشغالی

دمشق-سانا تحت نظارت موسسه بین المللی قدس “سوریه” و جناح های فلسطینی، امروز ده ها …