نوره بدور نخستین مدال برای سوریه در قهرمانی بین المللی فزاع برای ورزش های استثنایی در امارات احراز می کند

ابوظبی_ سانا

بازیکن تمی ملی سوریه ورزش های استثنایی خانم نوره بدور مدال نقره ای در وزن 41 کیلوگرم در مسابقات ششم بین المللی فزاع در رشته وزنه برداری در امارات کسب کرد.

11120

 

بازیکن بدور توانست 85 کیلوگرم بردارد، مشارکت تیم مان در مسابقات اهمیت بسیاری دارد براینکه صعود کشورمان به المپیک ریو دو ژانیرودر برزیل 2016 تامین می کند.

ت/م_حسین حبیب

شاهد أيضاً

اتحادیه روزنامه نگاران گزارش آزادی رسانه ها برای سال 2022 را منتشر می کند

دمشق-سانا امروز اتحادیه روزنامه نگاران گزارش آزادی رسانه ها در سوریه برای سال 2022 را …