اهالی محله «العائدین» در حماه حمایت خود را از فلسطینیان در قدس و غزه اعلام کردند

حماه – سانا

اهالی محله «العائدین» در حماه حمایت خود را از فلسطینیان در قدس و غزه اعلام کردند