ایران تهاجم مداوم رژیم اشغالگر به مردم فلسطین را محکوم کرد

تهران – سانا

وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه ای تهاجم مداوم رژیم اشغالگر به مردم فلسطین را به شدت محكوم كرد و از دولتها و سازمانهای بین المللی خواست تا به وظیفه خود برای پایان دادن به اشغال و جنایات و تجاوزات رژیم اشغالگر عمل كنند.

وزارت خارجه ایران در این بیانیه گفت: رژیم غاصب حرمت اماکن دینی در قدس را هتک می کند و فلسطینیان را می کشد.

وزارت خارجه ایران همچنین واکنش دندان‌شکن مقاومت فلسطینی را ستود.

وزارت خارجه ایران اعلام کرد كه مقامات اشغالگر در دهه های اخیر به دلیل حمایت نامحدود آمریکا و غرب مرتكب جنایات سازمان یافته و اقدامات وحشیانه علیه مردم فلسطین و کشورهای منطقه شده اند.

وزارت خارجه ایران توضیح داد که رژیم غاصب بر خلاف قوانین بین المللی تمام فلسطین را با استفاده از زور سلاح اشغال کرد و ترکیب جمعیتی آن را تغییر داد و ساکنان اصلی فلسطین را آواره کرد.

وزارت خارجه ایران  ضمن تاکید بر اینکه فلسطین در اولویت جهان اسلام قرار دارد از همه دولتها و ملتهای مسلم خواست تا از حقوق مشروع مردم فلسطین به ویژه حق ایجاد یک کشور مستقل در کامل خاک فلسطین دفاع کنند.