ارتش جمهوری عربی سوریه عملیات خود در ریف درعا والقنیطره تشدید می کند، ومقرات تروریست ها در ریف حمص منهدم می کند، و4 خودرو حامل چند عنصر مسلح نابود می کند

استان ها_سانا

یگان های از ارتش ونیروهای مسلح عملیات فوق العاده خود در محور ریف درعا والقنیطره تشدید کردند، وتعداد از افراد گروه های تروریستی به هلاکت رساندند، وچند خودروی تروریست ها منهدم کردند.

منبع نظامی به سانا یاد کرد که یگان های از ارتش ونیروهای مسلح استحکامات ومقرات تروریست ها در روستای الطیحه غرب کفر ناسج وتل ذبیان جنوب غرب کفر شمس هدف قرار دادند، عملیات سابق الذکر منجر به کشته وزخمی شدن تعداد از تروریست ها ونابود کردن مهمات واسلحه شد.

منبع اشاره کرد که یگان از ارتش تعداد از تروریست ها در جنوب غرب حاره البجابجه در محله المنشیه در درعا البلد کشته وزخمی کرد.

ودر ریف القنیطره ، منبع نظامی تاکید کرد که تلفات مستقیم در صفوف گروه های تروریستی وارد شده، وتعداد ازخودروهای تروریستی در روستای الحمیدیه والسویسه که خطوط امدادی مستقیم بین گروه های تروریستی ورژیم صهیونیستی محسوب می شوند، منهدم شد.

ودر ریف درعا منبع نظامی یاد کرد که یگان های از ارتش تعداد از تروریست ها در کفرناسج وتل عنتر جنوب دیر العدس طی عملیات خود کشته وزخمی کردند، وخودروهای تروریستی ومهمات آن ها راتآن ه منهدم کردند.

همچنین منبع اشاره کرد که تعداد از افراد گروه های تروریستی در شیخ مسکین وابطع شمال درعا کشته شدند. این دو شهرک از چند ماه تا حالا در معرض تروریسم گروه تکفیری جبهه النصره وحرکه المثنی قرار دارند.

منبع در بیانیه خود به سانا اشاره کرد که عملیات ارتش مقاوم جمهوری عربی سوریه در اطراف جب الجراح در حمص ادامه دارد وتعداد از تروریست ها در ام الصهریج وتپه های در اطراف روستای السلطانیه ودر سلام غربی ودویبه کشته وزخمی شدند.

در استان ریف قنیطره…

منبع نظامی تأکید کرد که ارتش سوریه صدمات شدید و مستقیم را در صفوف گروه های تروریستی در روستاهای حمیدیه و سویسه، محقق کرد و تعدادی از خودروهای آنان را نیز منهدم کرد.

همچنین، یگانی از ارتش و نیروهای مسلح مقر گروه تروریستی و مقادیر مهمات و تسلیحات را در روستای مسحره در ریف قنیطره نابود کرد و ده ها از تروریست ها را کشته و زخمی کرد.

در استان ریف دمشق…

در ریف جنوبی استان دمشق..منبع گفت که واحد از ارتش و نیروهای مسلح مخفیگاه تروریستی را در روستای مغر المیر که نزدیک منطقۀ سعسع واقع است، از بین برد و شماری از تروریست ها را به هلاکت رساند.

در استان ریف حمص…

واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح مواضع گروه های تروریستی را در ریف حمص هدف قرار دادند و تلفات زیادی به آن را در افراد و مهمات وارد کردند.

منبع یاد کرد که عملیات متمرکز ارتش دلاور سوریه در منطقۀ جب الجراح منجر به کشته و مصدوم شدن تعدادی از تروریست ها و منهدم کردن تسلیحات آنان در ام صهیریج و دشت های روستای سلطانیه و در سلام غربی و دویبه شد، در حالی که ده ها از تروریست ها در روستای مشیرفه کشته و زخمی شدند و خودروهای آنان نیز منهدم شد.

منبع اشاره کرد که ارتش ضربات مهلک را علیه گروه های تروریستی در روستای رحوم، وارد کرد و صدمات شدید را بین افراد آن محقق کرد.

همچنین، یگان های دیگر از ارتش مقاوم سوریه عده ای از کشته ها را در زعفرانه و قنیطرات و عز الدین و تلبیسه در ریف حمص، برجای گذاشتند.

منابع محلی به خبرنگار سانا در حمص گفت که مقاومت شعبی و ساکنان، ده ها از تروریست های داعش را در منطقۀ حسیان در ریف شرقی حمص از بین بردند.

و در ریف شمالی.. منبع افزود که یگانی از ارتش و نیروهای مسلح تمام افراد گروه تروریستی را در اطراف میدان شلهوب در ریتنت کشته و زخمی کرد در حالی که واحد دیگر از ارتش تعدادی از تروریست ها را در زعفرانه و قنیطرات و عز الدین و تلبیسه در ریف حمص به هاکت رساند.

در استان ریف ادلب…

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح ضربات خودر را علیه مقرات گروه های تروریستی در ریف ادلب تشدید کردند.

منبع نظامی تأکید کرد که عملیات ارتش در بنش و تفتناز و کفر جالس به کشته و زخمی شدن ده ها از تروریست ها منجر شد.

 

 

حسین حبیب- نیرمین خلیل

شاهد أيضاً

ریف شمالی لاذقیه: ناکامی تلاش گروهک تروریستی برای نفوذ به نقاط نظامی  

لاذقیه-سانا یگان از ارتش جمهوری عربی سوریه تلاش یک گروهک تروریستی برای نفوذ و انجام …