حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه: سوریه در برابر همه توطئه ها مقاومت و ایستادگی کرد

بيروت – سانا

وائل الحسنیه رئیس حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه در لبنان تاکید کرد که سوریه به لطف پایدازی مردم ، قهرمانی های ارتش و شجاعت رهبری خود در برابر همه توطئه ها ایستادگی و مقاومت کرد.

وائل الحسنیه طی مراسمی که توسط این حزب ترتیب داده شد، گفت: ما در حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه ایستادگی خود را در كنار دولت سوریه اعلام می كنیم  و برای وحدت و سربلندی سوریه آماده تقدیم شهدا و جانفشانی و فداکاری هستیم.

وی خاطرنشان كرد كه تجاوز به سوریه یک محصول صهیونیستی – آمریكایی است كه با حمایت از ارتجاع عرب توسط تروریست های مزدور جهت خدمت به رژیم اسرائیلی انجام می شود.

رئیس حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه در لبنان تأكید كرد كه هدف این تجاوز علاوه بر سرقت آثار باستانی و نفت، تضعیف دولت سوریه و از بین بردن اقتصاد این كشور و آواره كردن شهروندان آن است در حالی كه شورای امنیت و جامعه جهانی هیچ كاری انجام نمی دهند.

وی تأکید کرد که مقاومت حق طبیعی همه ملت هایی است که در معرض حمله و اشغال قرار می گیرند.

غیاث