4 سال حبس برای یک زن تونسی عضو گروه تروریستی “داعش”

تونس – سانا

دادگاهی در تونس یک زن را که به عنوان پرستار مجروحان گروه ترویستی داعش  در سوریه فعالیت می کرد، به چهار سال حبس محکوم کرد.

به گزارش رسانه های تونسی، حکم این دادگاه پس از آن صادر شد که  بازجویی از این پرستار زن نشان داد که او سال ۲۰۱۶ به ترکیه مسافرت کرد و از آنجا به همسر خود در سوریه پیوست.

تحقیقات قضایی همچنین نشان داد که همسر این زن نیز به همراه عناصر داعش در سوریه می جنگید و از او خواسته بود به وی بپیوندد.

این زن در بازجویی های خود گفته بود که همسرش به عنوان یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش در سوریه فعالیت می کرد و او نیز به عنوان پرستار، به مجروحان این گروه رسیدگی می کرد.