تظاهرات زنان ترکیه در اعتراض به سیاست خودسرانه اردوغان

آنکارا-سانا

به مناسبت روز جهانی زن، هزاران از زنان ترکیه در اعتراض به سیاست خودسرانه اردوغان و افزایش خشونت علیه زنان تظاهرات کردند.

م.خ