ارتش جمهوری عربی سوریه مقرات تروریست ها در اریاف الحسکه ودرعا والقنیطره هدف قرار می دهد، وتلفات سنگین در افراد ومهمات تروریست ها در ریف حماه شرقی وارد می کند

استان ها_ سانا

یگان های از ارتش با توپخانه سنگین مقرات تروریست های داعش در ریف حسکه غربی هدف قرار دادند، وتعداد از تروریست ها کشته وزخمی کردند.

منبع نظامی به سانا یاد کرد که یگان های از ارتش عملیات با موفقیت وبا استفاده از توپخانه سنگین انجام دادند، وتلفات سنگین در افراد ومهمات وتجهیزات تروریست ها در روستای الرقیه والعوجه وتل شامیرام والاغبیش در ریف تل تمر جنوبی وارد کردند.

منبع تاکید کرد که عملیات منجر به کشتن ده ها نفر از تروریست های داعش ونابو کردن خودروهای واسلحه ومهمات واستحکامات متعلق به آن ها شد.

منبع در استان الحسکه اشاره کرد که یگان از ارتش با ضربات محکم کاروان از خودروهای داعش در راه روستای ابیض غرب شهر الحسکه با فاصله 20 کیلو متر هدف قرار داد وتلفات مستقیم به آن وارد کرد.

همچنین منبع یاد کرد که یک خودرو مجهز به مسلسل سنگین نابود شده ، و6 نفر از تروریست ها که عمدتا خارجی هستند در داخل ماشین به هلاکت رسیدند.

ارتش تعداد از تروریست های سعودی به هلاکت می رساند، ومقرات تروریست های جبهه النصره در ریف ادلب منهدم کرد

یگان های از ارتش ونیروهای مسلح تعدادی از افراد گروه های تروریستی تکفیری که برخی از آنان از تبعیت های عربستان سعودی و ازبکی ضمن عملیات متمرکز ارتش به مقرهای آنان در ریف ادلب به هلاکت رساندند.

منبع نظامی تاکید کرد که ضمن عملیات یگان از ارتش به مواضع تروریست ها در ده های قمیناس وحسینیه در جنوب ادلب، شماری از تروریست ها کشته وزخمی شدند و خودروهای آنان را منهدم کرد.

ودر اطراف غربی شهر ادلب؛ یگان از ارتش یک خودروی تروریستی پر از مواد منفجره را نابود کرد وشماری از تروریست ها که تبعیت شان از عربستان سعودی وازبکی وآذربیجانی از جمله ازبکی معروف به ابو عائشه وعربستانی ابو منصور جزراوی ومصطفی فجر از بین برد.

منبع اشاره کرد که ضمن عملیات دقیق یگان از ارتش به گروه های تروریستی تکفیری تلفات سنگین وارد شد واین عملیات به نابود کردن تعدادی از مقرهای آنان وکشته وزخمی شماری از تروریست ها در تفتناز وعین مارتین وبنش شمال شهر ادلب منجر شد.

در همین وقت وبه نقل از رسانه های خبری تاکید کردند که بیشتر از 15 تروریست در شهر سراقب در جنوب شرق ادلب از جمله آنان تروریست ترکی به نام نقولا شاه آغا وفرانسوی میخاییل کیرویه وتونسی جهاد الدین بوجرنی باضافه محمد صبوحه وعبد العال عماشه وخلف طراد وابراهیم ابو الوفا کشتند.

ودر شرق شهر ادلب عملیات نظامی ارتش بر مقرهای گروه های تروریستی “جبهه نصره” و”حرکه احرار الشام” ادامه داشت و یگان از ارتش تعدادی از تروریست ها در تل سلمو وام جرین وحمیمات وابو ضهور را از بین برد.

منبع اشاره کرد که یگان از ارتش تعدادی از افراد گروه های تروریستی تکفیری “فیلق الشام” و”لواء شهدای ادلب” در مزرعه های بروما نزدیک معره مصرین در شمال ادلب کشته وزخمی شدند.

ارتش مقرهای تروریستی در ریف درعا وقنیطره را نابود می کند

ودر ریف قنیطره ودرعا یگان های دیگر از ارتش ونیروهای مسلح مقرهای گروه های تروریستی تکفیری که با دشمن اسرائیلی همکاری می کند هدف قرار داد.

منبع نظامی اشاره کرد که یگان از ارتش عملیات دقیق علیه مواضع تروریست های “لواء المعتز بالله” در شهرک عتمان در شمال درعا انجام داد وتاکید کرد که طی این عملیات تعدادی از تروریست ها کشته وزخمی شدند وخودروهای وآسلحه آنان را نابود شد.

منبع افزود که عملیات فشرده ارتش به مواضع ومقرهای گروه های تروریستی “لواء جیدور” و”حرکه المثنی الاسلامیه” و”جبهه نصره” که به گروه القاعده مرتبط هستند در شهرک شیخ مسکین وتل مطوق والحاره الشمالیه در شهر انخل وحومه قرفا در شمال درعا ادامه داشت.

منبع اشاره کرد که این عملیات به کشته وزخمی شدن تعدادی از افراد گروه های تروریستی تکفیری و نابود کردن تعدادی از خودروهای واسلحه آنان منجر شد.

ودر محله درعا بلد یگان های از ارتش ونیروهای مسلح عملیات دقیق خود به مواضع گروه های تروریستی جبهه نصره در منشیه وحومه محله ام درج وگمرک قدیم ادامه دادند وشماری از تروریست ها را از بین بردند.

ارتش شماری از تروریست ها در ریف حمص شمالی را نابود می کند وعملیات خود علیه افراد گروه تروریستی “داعش” در حومه حقل شاعر را ادامه می دهد

ودر ریف حمص شرقی یگان های از ارتش شماری از افراد گروه های تروریستی تکفیری در رستن وتلبیسه را از بین بردند و عملیات فشرده خود علیه تروریست های گروه داعش در حومه حقل شاعر را ادامه داد.

منبع نظامی اشاره کرد که یگان های از ارتش تعدادی از تروریست های داعش طی عملیات متمرکز خود در مواضع و خودروهای آنان در حومه حقل شاعر در ریف تدمر کشته وزخمی کردند.

منبع افزود که ارتش عملیات ارتش در فرقلس در ریف شرقی حمص به کشته وزخمی شدند تعدادی از تروریست ها منجر شد.

منبع اشاره کرد که ضمن عملیات ارتش در ده های ابو حوادید ورحوم ودیپویبه ومسعده ورجم القصر وسلام غربی ومکسر الحصان وتلول الهوی ، شماری از تروریست ها کشته شدند وخودروهای آنان در ان مناطق را نابود شد.

همچنین منبع افزود که تعدادی از افراد گروه های تروریستی تکفیری در عملیات ارتش علیه مقرهای آنان در کفر لاها والحوله در شمال غرب حمص کشته وزخمی شدند.

 

 

 

 

 

 

حسین حبیب

نیرمین خلیل- هانی طعمه

شاهد أيضاً

ریف شمالی لاذقیه: ناکامی تلاش گروهک تروریستی برای نفوذ به نقاط نظامی  

لاذقیه-سانا یگان از ارتش جمهوری عربی سوریه تلاش یک گروهک تروریستی برای نفوذ و انجام …