شبه نظامیان “قسد” برق محله “النشوه الغربیه” شهر الحسکه را قطع کردند

الحسکه – سانا

شبه‌ نظامیان «قسد» که تحت حمایت آمریکا قرار دارند، برای پنجمین روز متوالی برق محله “النشوه الغربیه” در شهر الحسکه را قطع می کنند.

تعدادی از اهالی محله “النشوه الغربیه” در شهر الحسکه به خبرنگار سانا گزارش دادند: شبه‌ نظامیان «قسد» از پنج روز قبل، برق محله “النشوه الغربیه” در شهر الحسکه را به بهانه عدم پرداخت اهالی مبالغ مالی به آنچه موسوم به “کمیته نیرو” وابسته به شبه نظامیان، قطع کرده اند.

اهالی افزدوند: برخی اهالی محله مبالغ مالی را به شبه نظامیان قسد پرداختند اما هنوز برق وصل نشده است.