حملات خمپاره ای نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنها به تل رفعت ومنغ در حومه شمالی حلب

حلب – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنها بار دیگر با شلیک خمپاره ها به منازل شهرک تل رفعت و اطراف شهرک منغ تجاوز کردند.

منابع محلی به خبرنگار/سانا/ اعلام کرد که شماری از خمپاره ها که از مرز حومه حلب توسط مزدوران نیروهای اشغالگر ترکیه شلیک شد در منازل مسکونی شهرک تل رفعت و اطراف شهرک منغ سقوط کردند که به ورود خسارات مادی به منازل منجر شد.