چانوگورسکی: سوریه یک کشور دارای تاریخ کهن و از اهمیت جهانی برخوردار است

براتیسلاوا – سانا

یان چانوگورسکی نخست وزیر پیشین اسلواکی تاکید کرد که سوریه یک کشور دارای تاریخ کهن و از اهمیت جهانی برخوردار است.

چانوگورسکی در مصاحبه با یک وب سایت اسلواکی گفت: غرب از تروریسم در سوریه حمایت کرد، آما نتیجه رویدادها در سوریه با طرح های غرب متفاوت بود.

وی ادامه داد: سوریه توانست بر تروریسم پیروز بشود و طرح های تروریست ها را به شکست بکشاند.

نخست وزیر پیشین اسلواکی گفت: کشورهای غربی پس از شکست تروریست ها به اعمال اقدامات یک جانبه اقتصادی علیه سوریه متوسل شدند.