اشغالگران آمریکایی ستونی از محموله های مسروقه از اراضی کشاورزی سوریه را به عراق منتقل کردند

حسکه – سانا

اشغالگران آمریکایی ستونی از محموله های مسروقه از اراضی کشاورزی سوریه را به شمال عراق از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید در حومه حسکه منتقل کردند.

منابع محلی در شهر رمیلان به خبرنگار سانا اعلام کردند: اشغالگران آمریکایی ۴۵ کامیون گندم و جو دزدیده شده از سوریه را به سمت اراضی عراق از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید که آمریکاییها از آن برای سرقت غلات و نفت سوریه استفاده می کنند، بردند.

گفتنی است که اشغالگران آمریکایی به سرقت و چپاول منابع نفت و نیز غلات سوریه با همدستی شبه نظامیان وابسته به خود (قسد) ادامه می دهند.