بانک مرکزی: دلار به قیمت 219.89 لیر سوریه برای بانک ها

دمشق-سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 219.89 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 219.91 لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه 218.82 را برای مقاصد تجاری و غير تجاري و تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه 246.29 لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و 246.31 لير سوریه برای مؤسسه های صرافی و 244.35 لير سوریه برای دخالت در مقاصد تجاری و غير تجاری وتحويل حواله های شخصی تعيين شد.

م.خ

شاهد أيضاً

بانک مرکزی: دلار به قیمت 336.62 لیر برای بانک ها و 336.67 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 336.62 لير سوریه …