آتش‌سوزی گسترده در کالیفرنیای آمریکا

واشنگتن – سانا

رسانه های آمریکایی از آتش‌سوزی گسترده در منطقه صنعتی «کمپ تاون» در کالیفرنیای خبر دادند.

در جریان این آتش‌سوزی چندین اتوبوس در حال آتش گرفتن گزارش شده است.