بازداشت 10 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 10 فلسطینی در کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد: نیروهای اشغالگر به چند روستاها و شهرک در   نابلس وطولكرم و رام الله وطوباس یورش بردند و 10 فلسطینی را بازداشت کردند.

نیروهای اشغالگر همچنین به سمت کشاورزان فلسطینی در شرق خان یونس در جنوب نوار محاصره شده غزه تیر اندازی کردند.