وزیران اطلاع رسانی و امور خارجه درگذشت اندیشمند و مبارز عربی أنيس النقاش را تسلیت گفتند

دمشق – سانا

عماد ساره وزیر اطلاع رسانی و دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه درگذشت اندیشمند و مبارز عربی أنيس النقاش را تسلیت گفتند.

وزیر اطلاع رسانی در تماس تلفنی با خانواده أنيس النقاش از مواضع فقید در دفاع از ملت و رهبری سوریه و آرمان های عربی تقدیر کرد.

به نوبه خود دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران درپیام تلگرافی نیز درگذشت أنيس النقاش را تسلیت گفتند.

وزیر امور خارجه در این پیام مواضع اصولی فقید در مقابله با پروژه های ضد عرب را مورد ستایش قرار داد.