امروز در تاریخ..23 فوریه 1893 – رودلف دیزل حق ثبت اختراع موتورهای دیزلی را دریافت کرد

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1893 – رودلف دیزل حق ثبت اختراع موتورهای دیزلی را دریافت کرد

1991 – نیروهای ائتلاف به عراق حمله کردند

1685 – جورج فردریش هندل نوازنده آلمانی متولد شد

1954 – ویکتور یوشچنکو ، رئیس جمهور اوکراین متولد شد

1848 – جان کوینسی آدامز ششمین رئیس جمهور ایالات متحده از دنیا رفت

1855 – کارل فردریش گاوس ، ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی از دنیا رفت

1973 – دیکینسون ریچاردز ، پزشک آمریکایی از دنیا رفت

روز ملی در برونئی