کشف و ضبط یک دستگاه خودروی حامل مقادیر زیادی از مواد مخدر در حومه حمص

حمص-سانا

دستگاه های ذیربط در حمص مقادیر زیادی از حشیش مخدر و قرص های کپتاگون که در یک اتومبیل شخصی مخفی شده بودند، کشف و ضبط کردند. این اتومپیل در حال ورود به خاک سوریه از طریق مرزهای این کشور با لبنان بود.

یک منبع در دستگاه های ذیربط از کشف و ضبط مقادیر زیادی از حشیش مخدر و قرص های کپتاگون که در یک اتومبیل شخصی مخفی شده بودند، خبر داد.

این منبع افزود: این اتومپیل در حال ورود به خاک سوریه از طریق مرزهای این کشور با لبنان بود.

ل.ب