نیروهای اشغالگر آمریکایی 25 خودروی نظامی را وارد پایگاه های خود در فرودگاه خراب الجیر در حومه حسکه کردند

حسکه – سانا

نیروهای اشغالگر آمریکایی کاروانی حامل تجهیزات نظامی و وسایل لوجستیکی را وارد پایگاه های خود در فرودگاه خراب الجیر در حومه حسکه کرده اند.

منابع محلی به خبرنگار /سانا/ اعلام کردند : نیروهای اشغالگر آمریکایی کاروانی متشکل از 25 خودرو را به پایگاههایش در در فرودگاه خراب الجیر در حومه شهر المالکیه اعزام کردند.