تخت راونچی: ایران از برجام خارج نشده که حالا بخواهد به آن بازگردد

تهران-سانا

مجید تخت راوچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از برجام خارج نشده که حالا بخواهد به آن بازگردد و کاهش تعهدات تهران در قبال این توافق، در چارچوب ماده 36 آن است.

خبرگزاری ایرنا به نقل از تخت راونجی طی یک مصاحبه تلویزیونی نوشت: چطور از ایران که در برجام هست، انتظار می رود گام اول را بردارد.

وی با یادآوری اینکه کاهش تعهدات ایران در قبال برجام در چارچوب ماده 36 این توافق است، افزود: براساس ماده 36 ، وقتی یکی از اعضای برجام مرتکب نقض آشکار و شدید می شود، این اختیار به ایران داده می شود که یا به طور کلی و یا برخی از تعهداتش را انجام ندهد و ما گزینه دوم را انتخاب کردیم.