مصدومیت چهار شهروند در پی انفجار دو مین ارضی به جا مانده از تروریست ها در منطقه “وادی العذیب” و شهرک “صوران” در حومه حماه

حماه – سانا

خبرنگار سانا در حماه گفت: دو مین ارضی به جا مانده از تروریست ها در منطقه “وادی العذیب” و شهرک “صوران” در حومه حماه منفجر شد، موجب مصدومیت چهار شهروند شد.

خبرنگار افزود: افراد مجروح برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.