«الکساندر لاورنتیف» فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه طی اظهار نظر به خبرنگاران در حاشیه نشست آستانه: تروریسم در سوریه باید به پایان برسد