یورش مجدد شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا

ده ها شهرک نشین صهیونیست امروز از سمت باب المغاربه به مسجدالأقصی در قدس اشغالی یورش بردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “معا”، 40 شهرک نشین صهیونیست امروز تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی سرازیر شدند و اقدام به انجام اقدامات تحریک آمیز کرده اند.

گفتنی است که به طور روزانه شهرک نشینان به یورش هایشان به مسجد الاقصی و با حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی در راستای یهودی سازی مسجد الاقصی ادامه می دهند.