در جریان دیدار رئیس جمهور کشور با دستیار ارشد وزیر خارجه ایران: تاکید بر ضرورت ادامه کار کمیته بحث قانون اساسی بدون دخالت خارجی

دمشق-سانا

رئیس جمهور کشور بشار اسد با علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر خارجه ایران و هیئت همراه دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف تقویت روابط راهبردی دو کشور و حوزه های همکاری دوگانه به ویژه همکاری اقتصادی جهت مقابله با اقدامات اقتصادی یکجانبه کشورهای غرب علیه سوریه و آخرین تحولات سیاسی سوریه و ایران و منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این دیدار همچنین در مورد موضوعات سیاسی از جمله جلساتی که در قالب مسیر آستانه برگزار شده و موضوعات دستور کار جلسه بعدی در شهر سوچی روسیه ، علاوه بر جلسات کمیته بحث و بررسی قانون اساسی در ژنو بحث و رایزنی کردند.

در این دیدار بر ضرورت ادامه کار این کمیته بدون دخالت خارجی مطابق با آیین نامه هایی که قبلا با یک کار و روش مشخص تاکید شده است.