اداره کل هواشناسی کشور: دمای هوا 5 – 9 درجه افزایش می یابد

دمشق-سانا

اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: دمای هوا 5 – 9 درجه افزایش می یابد

در این اطلاعیه آمده است: هوا به طور کلی نیمه ابری خواهد شد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: احتمال بارش های خفیف در ارتفاعات کوهستانی و مناطق شمالی غربی و منطقه جزیره وجود دارد.

این اداره نسبت به وقوع پدیده مه در مناطق مرکزی و قلمون هشدار داد.