ارسال تجهیزات لجستیک توسط تروریست های آمریکایی به حومه حسکه

حسكه-سانا

تروریست های آمریکایی امروز سلاح و تجهیزات لجستیک به پایگاه غیر قانونی خود در حومه جنوبی حسکه منتقل کردند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گفت:  این تجهیزات در راستای تقویت حضور غیرقانونی نیروهای آمریکایی در میادین نفتی سوریه به منظور سرقت بیشتر منابع نفتی این کشور به وسیله هواپیماهای نظامی آمریکا ارسال شده است.