هيئت تجاري وصنعتي روسي در طرطوس فعال شدن تبادل تجاري را بحث ميكند

طرطوس- سانا

استاندار طرطوس صفوان ابو سعدى با هيئت تجاري وصنعتي روسي به رياست اصلان بانيش مدير شركت تجاري”اديگیوراک” راه کارها برای فعال شدن تبادل تجاری بین دو کشور در زمینه های کشاورزی، پزشکی و صنعتی، با توجه به واحد پول سوریه و روسیه بحث کرد.

بانيش  بر اهميت ونياز به کاهش هزینه های صادرات بین دو کشور برای به دست آوردن نتایج سریع و خوب علاوه بر ارتباط مداوم بین گروه های کاری مشترک برای تبادل اطلاعات مورد نیاز است؛ ومخصوصاٌ آنچه بازار روسیه نیاز دارد.تاکید كرد

ابوسعدی گفت که استان به دنبال اعطای تسهیلات از لحاظ تامین طرف روسی با اطلاعات جامع در مورد آنچه که طرطوس تولید میکند.

واشاره کرد که انتخاب زمین مناسب بین طرطوس ولاذقیه به هدف ایجاد یک روستای کشاورزی برای فعال سازی راهروی سبز کمک خواهد کرد.

و این روستا روان تر بیشتر در تبادل تجاری بین دو کشور تضمین خواهد کرد.

 

نیرمین خلیل، هانی طعمه

ت-م

شاهد أيضاً

افتتاح دو پروژه گردشگری جدید در طرطوس

طرطوس – سانا مهندس محمد رامی مارتینی، وزیر گردشگری، امروز پروژه های «الکرناک سایت الف» …