وزارت امور خارجه: زمان آن فرا رسیده است تا آمریکا مسئولیت کامل درد و رنج سوری ها ناشی از حمایتهایش از تروریسم و اعمال اقدامات یک جانبه را بپذیرد

دمشق – سانا

وزارت امور خارجه و مهاجران تاکید کرد که دروغ های منتشر شده در بیانیه صفحه سفارت آمریکا در دمشق که در واکنش به دعوت گزارشگر سازمان ملل متحد  که خواستار رفع تحریم ها علیه سوریه شد، نشان می دهد که آمریکا بر رویکرد هژمونی وسلطه قطب واحد پافشاری می کند.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران گفت: دروغ های منتشر شده در صفحه سفارت آمریکا در دمشق در واکنش به درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل «النا دوهان» برای رفع تحریم‌های سوریه و اینکه وی آن را عامل شرایط سختی که سوری‌ها متحمل می‌شوند دانسته است موضوع عجیبی نیست و این به مثابه شوکی به مقامات آمریکایی که همواره عادت کرده‌اند که سازمانهای بین المللی فرمانبردار آنها باشند، بود. این رفتار نشان دهنده اصرار آمریکا بر هژمونی و سلطه قطب واحد است.

این منبع تاکید کرد: دروغ‌ها و تلاش‌های برای گمراه کردن افکار عمومی که در بیانیه صفحه سفارت آمریکا در دمشق منتشر شده است برای احدی قابل اعتنا نیست و کذب و نفاق دولت آمریکا و متحدان غربی آن را نمایان می‌کند که آنها نمی‌توانند از مسئولیت نتایج فاجعه بار سیاست‌های قلدرمآبانه و گستاخانه خود علیه سوری‌ها و علیه ثبات و صلح جهان، بگریزند.

منبع ادامه داد: زمان آن فرا رسیده است تا دولت آمریکا مسئولیت کامل درد و رنج سوری‌ها ناشی از حمایت آمریکا از تروریسم و اعمال اقدامات یکجانبه که با قوانین بین المللی در تناقض و باعث محرومیت سوری‌ها از نیازهای زندگی است و خطر شیوع کرونا را بیشتر می‌کند و مانع تلاش‌های سوریه برای مقابله با کرونا می‌شود، را برعهده بگیرد.

منبع در پایان گفت: نتایج این سیاست‌های آمریکایی به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است و دعوت گزارشگر ویژه سازمان ملل باید سرآغازی برای پاسخگو کردن دولت آمریکا در نهادهای قضایی بین المللی به دلیل جنایت‌هایش علیه سوری‌ها باشد.

غیاث جاویش