پاتریارک یوحنا دهم یازجی: برای برقراری صلح در سوریه و حفظ تمامیت ارضی آن نماز می خوانیم

دمشق – سانا

یوحنا دهم یازجی پاتریارک روم ارتدکس انطاکیه و سایر مشرق زمین با حضور در مراسمی کهدیروز  به مناسب سالمیلادی  جدیددر کلیسای جامع المریمیه در دمشق برگزار شد بر اهمیت معنای اصیل تولد حضرت مسیح علیه السلام تاکید و بیان کرد: سال نو با دعا شروع می کنیم.

پاتریارک  یوحنا دهم یازجی گفت: ما برای صلح و حفظ تمامیت ارضی سوریه نماز خوانیم و برای بازگشت سوریه به وضعیت قبلی خود دعا می‌کنیم.

وی افزود: ما مسیحیان انطاکیه  از آغاز تاریخ با امیدواری بر همه چالش های زندگی، اپیدمی ها و جنگ‌ها غلبه می کنیم.

اسقف اعظم کلیسای روم ارتدکس انطاکیه و سایر مشرق زمین همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا فوراً اقدامات اقتصادی و محاصره اعمال شده علیه سوریه را رفع کنند و همچنین از کشورهای غربی خواست تا جنگ تروریستی خود علیه سوریه را متوقف کنند.

غیاث