سوریه از نهادهای دادگستری لبنان می خواهد تا مسئولیت های خود را در رسیدگی به موضوع آتش سوزی در اردوگاه پناهندگان سوری در حنین بر عهده بگیرند

دمشق – سانا

سوریه ضمن ابراز تاسف شدید خود از آتش سوزی که در اردوگاه پناهندگان سوری در منطقه المنیه به وقوع پیوست، از نهادهای دادگستری لبنان می خواهد تا مسئولیت های خود در رسیدگی به این حادثه و حفاظت و مراقبت از پناهندگان را بر عهده بگیرند.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران به /سانا/ گفت: جمهوری عربی سوریه تاسف شدید خود را از آتش سوزی که در اردوگاه پناهندگان سوری در منطقه المنیه به وقوع پیوست ابراز می کند.

این منبع افزود: سوریه از نهادهای دادگستری و نهادهای ذیصلاح لبنان می خواهد تا مسئولیت های خود را در رسیدگی به این حادثه و حفاظت و مراقبت از آوارگان سوری بر عهده بگیرند.

غیاث