بارش شدید باران همراه با رعد و برق در دمشق/عصر امروز

بارش شدید باران همراه با رعد و برق در دمشق/عصر امروز